Lørdag på Langeland

den 30. oktober 2023 i Info

Lørdag på Langeland

”Lørdag på Langeland” handler om foreningsliv og offentlige arrangementer på Langeland.

I alle episoder vil vi…
– udbrede kendskabet til Langeland som et område, der har et rigt foreningsmiljø,
– give indsigt i de enkelte foreninger og arrangementer, vi interviewer og fortæller om,
– give tips til, hvordan en lille forening kan overkomme forskellige praktiske problemer,
– give lytterne lyst til selv at være aktive i foreninger på Langeland.

Vi tilstræber en geografisk fordeling, så de forskellige episoder veksler mellem foreninger og arrangementer, der har hjemme på Nord-, Midt- og Sydlangeland.

Hvis vi laver en episode, hvor emnet overlapper med andre podcasts om Langeland, sikrer vi os, at vi selv bidrager med noget nyt, så vi ikke genopfinder den dybe tallerken.

Markedsføring af podcasten finder sted via mund-til-øre i forskellige netværk, online aktivitet i de mange Facebooksider/grupper, der beskæftiger sig med Langeland, pressemeddelelser til lokale medier samt via vores samarbejdspartnere og deres nyhedsbreve og andre kanaler.

Vi vil gøre det så nemt som muligt at sprede budskabet om podcasten for medlemmer af de foreninger, vi præsenterer og fortæller om.

De enkelte episoder kan frit streames, downloades og indlejres på andre hjemmesider. Vi bruger Libsyn som platform: https://langeland.libsyn.com/site